CENNIK USŁUG W ARCHIWUM DIECEZJALNYM WE WŁOCŁAWKU

 

Cennik usług

w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku

 

 

 

Lp.

Rodzaj usługi

Opłata

1.

Korzystanie z czytników do mikrofilmów, komputerów w pracowni lub dozwolonych przez „Regulamin” własnych urządzeń elektrycznych

2 zł

za 1 h

2.

Wypożyczenie bawełnianych rękawiczek

5 zł

za 1 dzień

3.

Wykonanie kopii akt (ksero, skan lub zdjęcie)

10 zł

za 1-2 szt.

4.

Uwierzytelnienie odpisów i kopii akt

10 zł

za 1 szt.

5.

Wykonanie samemu zdjęć archiwaliom zmikrofilmowanym (tylko po wyraźnym wyrażeniu na to zgody pracowników Archiwum – jednego dnia maksymalnie 5 zdjęć)

2 zł

za 1 szt.

6.

Zamówienie kwerendy genealogicznej lub innej, tłumaczenie

50 zł

za 1 h

 

Wszelkie regulacje finansowe w złotówkach (dotyczy interesantów z terenu Polski) prosimy wpłacać na konto w Raiffeisen Polbank:
Ks. Zbigniew Gmurczyk
53 2340 0009 6680 1090 0001 2864
W tytule wpłat należy umieścić skróconą informację, jakiej usługi przelew dotyczy (np. nazwisko w przypadku poszukiwań genealogicznych).
Natomiast interesanci zagraniczni proszeni są o przesłanie należności w euro na konto w Raiffeisen Polbank:
ks. Zbigniew Gmurczyk
76 1750 0012 0000 0000 3046 6144 .